Vyhlášení 5. ročníku studentské soutěže
net2019-small.JPG

Nadace CERGE-EI a CERGE-EI vyhlašují
5. ročník soutěže pro vysokoškolské studenty a studentky New Economic Talent 2019

Soutěž je otevřena zájemcům z bakalářských a magisterských oborů a čerstvým absolventům (do jednoho roku od ukončení studia), kteří se zajímají o současnou ekonomii.

Soutěž je mezinárodní, dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce

Do prvního kola zasílají účastníci své písemné práce na libovolné téma z oboru makroekonomie, mikroekonomie, aplikované ekonomie nebo financí. Druhého kola, které proběhne na CERGE-EI v Praze, se zúčastní jen vybraní finalisté, kteří své práce představí před odbornou porotou.

První místo je odměněno peněžitou výhrou ve výši 1000 USD

a možností seznámit se se světovými kapacitami v oboru ekonomie díky účasti na speciálních akcích CERGE-EI (např. série Distinguished Speakers).

Termín pro podání přihlášek je 31. března 2019

Podrobné podmínky soutěže a vyhlášení v anglickém jazyce najdete na www.cerge-ei.cz/talent, pro přihlášení do soutěže je třeba vyplnit tuto on-line přihlášku.

Admin
New Economic Talent

Podívejte se na krátké video o soutěži New Economic Talent. Obsahuje Interview s vítezem NET 2018 Sitongem Dingem (LSE) a Prof. Gerardem Rolandem (University of California, Berkeley), členem evaluační komise.

Short summary of the New Economic Talent, CERGE-EI competition for university students 2018. Includes interview with the winner, Sitong Ding (LSE), and Prof. Gerard Roland (University of California, Berkeley), the NET evaluating committee member.
Admin