2017 August Teaching Fellows Course
863.jpg

A je tu opět léto, kdy se každoročně koná kurz v rámci programu Teaching Fellows.
Kurz nabízí účastníkům workshopy a skupinové diskuse o moderní výuce ekonomie, aby mohli dlouhodobě pozitivně působit na ekonomickou gramotnost, výuku a informovanost ve svých zemích.

Více informací o programu k dispozici zde nebo na webových stránkách CERGE-EI

Admin
CERGE-EI Alumni Award

Nadace měla opět tu čest a byla sponzorem studentské ceny CERGE-EI Alumni Award, na které byl vyhlášen 2017 CERGE-EI Alumni Hero - absolvent, který v uplynulém roce a půl učinil významný počin pro svou komunitu. Na základě hlasování se jím stal Petar Bruha, absolvent studijního oboru Aplikované ekonomie v roce 2015. Své vědomosti sdílí bez nároku na odměnu se studenty ve dvou velmi populárních kurzech prostřednictvím Economics Discovery Hub (EDH).

Rozhovor s Petarem, letošním vítezem si můžete přečíst zde...

Blahopřejeme!

Admin