16. ročník Společného setkání nadací

V sobotu 9. června 2012 se konal již šestnáctý ročník takzvaného Společného setkání nadací – Joint Foundation Meeting. Členové správních rad obou nadací, Nadace CERGE-EI a CERGE-EI Foundation, USA a jejich administrativní složky se sešli, aby prodiskutovali a zanalyzovali své snahy za uplynulé období a stanovili si oboustranně akceptovatelné cíle pro nadcházejí rok.

Admin