17. ročník Společného setkání nadací

V sobotu 8. června 2013 se konal již sedmnáctý ročník takzvaného Společného setkání nadací – Joint Foundations Meeting. Členové správních rad obou nadací, Nadace CERGE-EI a CERGE-EI Foundation, USA a jejich administrativní složky se sešli, aby prodiskutovali a zanalyzovali své snahy za uplynulé období a stanovili si oboustranně akceptovatelné cíle pro nadcházejí rok.

 

Admin