Prague Economic Conference 2011

V Praze dnes začíná konference Prague Economic Meeting 2011. Setkání špičkových ekonomických výzkumníků, kteří pracují nebo pocházejí z regionu střední Evropy. Na konferenci budou prezentovány poslední vědecké poznatky z teoretického a aplikovaného ekonomického výzkumu. Konference každoročně také slouží jako významné setkání akademických pracovníků, kteří jsou nějakým způsobem spjati s regionem střední Evropy.

Konference se koná za finančního přispění Nadace CERGE-EI.

 

Admin