Výsledky výběrového řízení r. 2012

Jednoleté projekty (219 000 Kč)

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 65 000 Kč
Vladimíra Šilhánková 96 000 Kč
Česká zemědělská univerzita 58 000 Kč

Víceleté projekty (386 900 Kč)


Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 150 000 Kč
Liberální institut 100 000 Kč
Univerzita Karlova v Praze – CERGE 136 900 Kč

Detailnější informace naleznete zde ….

Admin