New Economic Talent

Podívejte se na krátké video o soutěži New Economic Talent. Obsahuje Interview s vítezem NET 2018 Sitongem Dingem (LSE) a Prof. Gerardem Rolandem (University of California, Berkeley), členem evaluační komise.

Short summary of the New Economic Talent, CERGE-EI competition for university students 2018. Includes interview with the winner, Sitong Ding (LSE), and Prof. Gerard Roland (University of California, Berkeley), the NET evaluating committee member.
Admin