Podporujeme ekonomické vzdělávání
a výzkum již od roku 1991

205.jpg
 

Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu

 
 
 
net.jpg

Soutěž New Economic Talent

Soutěž je otevřena všem studentům bakalářského a magisterského studia jakéhokoliv oboru, kteří se zajímají o současné ekonomické otázky a chtějí lépe pochopit procesy, které “formují svět”. Soutěž je mezinárodní, dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce.  První místo je odměněno peněžitou výhrou ve výši 1000 USD.

Více →

 
granty.jpg

Otevřená grantová řízení

Tematicky mohou podpořené aktivity obsáhnout libovolnou oblast ekonomického výzkumu a vzdělávání např. mikro a makroekonomie, Česká republika a EU, finanční a kapitálové trhy, ekonomie trhu práce, sociální politika, veřejné finance, ekonomie práva atd.

Více →

 
 
 
cerge.jpg

Podpora CERGE-EI

Mezi nejčastější formy podpory patří studentská stipendia, studentské zahraniční pobyty, podpora profesorů, podpora Knihovny CERGE-EI, aktivity typu publikační činnosti a další.

Více →

 
pilotprojekty.jpg

Pilotní projekty

V roce 2010 a 2011 jsme poprvé podpořili kromě institucí i jednotlivce – nadějné mladé ekonomy. Reagovali jsme tak na množství dotazů a žádostí o podporu ze strany studentů a mladých akademiků a výzkumníků.

Více →

 

352.jpg
 


Výuka moderní ekonomie na univerzitách

 
 
 
tf1.jpg

Program Teaching Fellows

Nadaci CERGE-EI se ve spolupráci se sesterskou organizací CERGE-EI Foundation podařilo získat finanční prostředky určené pro absolventy, kteří se vrátili ze studií na západních univerzitách zpátky do našeho regionu tzv. „Teaching Fellows”.

Program Teaching Fellows je cíleně zaměřen na rozšíření výuky moderní ekonomie na univerzitách střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu.  Podporuje absolventy, aby mohli dlouhodobě pozitivně působit na ekonomickou gramotnost, výuku a informovanost.

 

 
tf2.jpg
 

Program byl založen v roce 2007 a od té doby postupně rozšiřuje svůj vliv. Od založení se ho zúčastnilo již 121 393 studentů ve více než 2 198 kurzech v 162 institucích v 25 zemích od Balkánu po Černé moře a střední Asii, například v Arménii, Ázerbájdžánu, České republice, Gruzii, Kyrgyzstánu, Maďarsku, Rusku, Slovensku, Ukrajině a Uzbekistánu.

Více →

 

 

957.jpg
 
 

Výroční zpráva 2017

Vážení přátelé Nadace CERGE-EI,

v roce 2017 naše nadace vstoupila do šestadvacátého roku své činnosti, v němž úspěšně pokračovala v podpoře ekonomického vzdělání a výzkumu. Výroční zpráva shrnuje přehled hlavních aktivit a událostí, které se v naší nadaci v uplynulém roce udály.

Ve spolupráci se sesterskou organizací CERGE-EI Foundation USA se nám podařilo získat další podporu pro program Teaching Fellows, a to na další 3 roky. Nově bude součástí i tzv. Teaching Development Program, který se zaměří na zvyšování standardů ekonomického vzdělávání na vysokých školách.

Chcete-li se dozvědět více, zalistujte v naší výroční zprávě.

Rádi bychom vyjádřili dík všem našim dárcům a příznivcům. Díky jejich štědré pomoci byla Nadace i v roce 2017 schopna plnit vytyčené úkoly a pokračovat ve svém poslání.

Praha, březen 2018

 

Jiří Střelický                                        Krešimir Žigić
předseda správní rady                     místopředseda správní rady
 

 

                    

 
 
cover.jpg