Podpořenými projekty se snažíme

  • stimulovat a podporovat akademický ekonomický výzkum
     

  • šířit výsledky výzkumu mezi odborníky po celém regionu i ve světě prostřednictvím seminářů, konferencí, pracovních podkladů a publikací
     

  • podpořit a zkvalitnit výuku ekonomie na vysokých školách
     

  • podpořit profesní růst talentovaných studentů a pedagogů v oblasti ekonomie na vysokých školách