241-1.jpg

1. pilotní ročník - NET 2014

 
 

Naše nová studentská soutěž je mezinárodní, dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce. Do prvního kola zasílají účastníci své písemné práce na libovolné ekonomické téma. Druhého kola, které se koná na půdě CERGE-EI v Praze, se zúčastní jen vybraní finalisté, kteří své práce představí před odbornou porotou.

Několik fakt o 1. ročníku NET:

Soutěž byla organizována poprvé Nadací CERGE-EI a CERGE-EI, společným pracovištěm Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky.

Soutěž byla určena všem bakalářských a magisterským studentům jakéhokoliv oboru, kteří mají zájem porozumět současným ekonomickým problémům a chtějí lépe pochopit procesy, které „utvářejí svět.“ Účelem soutěže bylo motivovat a podpořit studenty v jejich výzkumu.

Účastníci byli skutečně mezinárodní!

S 97 způsobilými přihláškami předloženými studenty z celkem 24 zemí a studujícími na 58 různých univerzitách5. Účastníci přihlašovali práce na libovolná dílčí ekonomická témata (bez spoluautorů, včetně již dříve publikovaných prací, požadovaná délka práce byla 10–50 stran a rozšířený abstrakt).

Příspěvky byly posuzovány na základě originality, substance, analytických schopností a jasnosti jazyka. Přednost byla dána pracím, které prezentovaly originální nápady a nebyly čistě popisné povahy.

Z prvního kola byli vybráni tři finalisté, kteří prezentovali své práce na půdě CERGE-EI na konci května 2014. V průběhu prezentací obdrželi okamžitou a detailní zpětnou vazbu z řad odborníků a akademiků CERGE-EI.

2014_New_Economic_Talent_poster.jpg
 

 

a vítězem 1. ročníku se stal …

 

Justin Grider z University of San Francisco ze Spojených států s prací s názvem "Wheelchairs and Income: An Impact Evaluation of Wheelchair Allocation in Ethiopia". Justin obdržel první cenu $1,000, cestu na konferenci Global Development Network Conference 2015 (kde bude svou práci prezentovat) a VIP pozvání na další tzv. Distinguished Speaker Series na CERGE-EI.

 
14344528755_189f476409_c.jpg
 
 

druhé místo obsadili…

Daryna Brazhnyk z Lazarski University z Varšavy (Testing Rationality of Consumers’ Inflation Expectations for Countries with Different Monetary Policy Regimes: Cases of Poland and USA) a Salim Turdaliev z Westminster International University Tashkent v Uzbekistánu (Empirical Evidence on Labor Force Participation of Married Women: The Case of Russia).

Poděkování patří všem účastníkům, kteří z 1. ročníku soutěže NET učinili mimořádnou událost!