Chci se stát dárcem

V roce 2016 oslavila naše Nadace 25 let od svého založení. Během těchto let jsme se věnovali naplnění našeho poslání – všestranné podpoře a rozvoji ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu, v čemž pokračujeme a chceme pokračovat i nadále.

Staňte se i Vy dárcem a pomozte nám plnit naše poslání! Právě díky Vám, štědré pomoci dárců a příznivců, je Nadace schopna plnit vytyčené úkoly a cíle.

Přehled nejvýznamnějších projektů podpořených v posledních 25 letech.

 

 
 

Studentská cena

alumni-award.jpg

Nadace má tu čest být sponzorem studentské ceny CERGE-EI Alumni Hero/Heroine, která je každoročně vyhlášena na Výročním galavečeru. Cena se udílí na základě hlasování o absolventovi či absolventce, který/á v uplynulém roce a půl učinil/a významný počin pro svou komunitu. Rozhovor s vítězem roku 2017

Náklady spojené s cenou se pohybují kolem 10.000 Kč.

 
 

Výroční galavečer

gala.jpg

Výroční galavečer je příležitostí pro každoroční setkání nejen absolventů CERGE-EI, ale pro celou naši stále se rozrůstající komunitu. Více o posledním galavečeru nebo o Výroční galavečer k 25. výročí →

Náklady spojené se zakoupením tzv. Premium Table Ticket jsou 3.000Kč;
Náklady spojené se zakoupením Premium Table jsou 30.000Kč.
Nebo se staňte generálním sponzorem Výročního galavečera za 150.000Kč!

Nový ekonomický talent

net.jpg

Mezinárodní soutěž je otevřena všem studentům bakalářského a magisterského studia jakéhokoliv oboru, kteří se zajímají o současné ekonomické otázky a chtějí lépe pochopit procesy, které “formují svět”. Více informací →

Náklady spojené s odměnou vítezi jsou 1.200 USD (cca 27.000Kč); Náklady spojené s celou soutěží jsou 100.000Kč.

 

Knihovna Jana Kmenty

knihovna.jpg

Knihovna CERGE-EI Jana Kmenty patří bezesporu k nejlepším knihovnám svého druhu v regionu střední a východní Evropy. Díky finančním darům se daří nejen aktualizovat a rozšiřovat stávající sbírku, ale též zajistit nadstandardní služby pro širokou veřejnost.

Podpořte knihovnu jakoukoli částkou! Již získané dary jsou od 500Kč až po 10.000USD! Dary jsou spravovány sesterskou organzací CERGE-EI Foundation, která za tímto účelem zřídila endowment fund. Více informací →
Staňte se dárcem a podpořte knihovnu Jana Kmenty!

 

Economics Discovery Hub

the_objective_of_the_Economics_Discovery_Hub_2017.jpg

The Economics Discovery Hub (EDH) je platforma, která nabízí zdarma vysoce kvalitní mimoškolní ekonomické vzdělávání ve formátu malých skupin. EDH nabízí CERGE-EI a to všem studentům jak vysokoškolským tak i středoškolským bez ohledu na oblast jejich studia. 

Více informací →

EDH na Facebooku

Náklady 150.000 Kč.

Výběrová řízení

granty.JPG

Každoročně v červnu Nadace vyhlašuje výběrové řízení, kterého se mohou zúčastnit pouze instituce a fyzické osoby z České republiky odpovídající daným kritériím. Nezávislá hodnotící komise usiluje především o tematickou rozmanitost vyhlašovaných oblastí. Více informací →
Projekty se pohybují v rozmezí 25.000Kč (malé) do 150.000Kč (velké).

 

CERGE-EI

diplom.jpg

Vy jako dárce si můžete vybrat, zda podpoříte studenty formou stipendií či financováním mobilit na prestižní zahraniční univerzity, nebo naopak investujete do vybudování moderního technického zázemí pro studenty a vyučující na CERGE-EI.

Konkrétní typy a výše podpory →

 

 
 

Provozní náklady Nadace CERGE-EI

nakladynadace.jpg

K provozním nákladům patří náklady na nájem, energie či účetnictví a audit, ale také náklady spojené s managementem, a pod.

Podpořte Nadaci jakoukoli částkou! Každá koruna se počítá!