Otevřená grantová řízení

 
 
granty_poster.png

Prostředky na projekty tvoří výnosy z investovaného nadačního kapitálu, podpora od dárců či z vlastních zdrojů. Procentuální zastoupení jednotlivých složek se mění. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze instituce z České republiky podle daných kritérií – grantových pravidel – Nadace. Podpora fyzických osob je od roku 2010 nedílnou součástí otevřeného výběrového řízení.

Tematicky mohou podpořené aktivity obsáhnout libovolnou oblast ekonomického výzkumu a vzdělávání např. mikro a makroekonomie, Česká republika a EU, finanční a kapitálové trhy, ekonomie trhu práce, sociální politika, veřejné finance, ekonomie práva atd.

Výběrové řízení není vyhlašováno každoročně, proto prosím sledujte aktuality, kde informujeme, zda bude výběrové řízení letos vyhlášeno.

Nezávislá hodnotící komise usiluje především o tematickou rozmanitost vyhlašovaných oblastí. Jak probíhá výběrová procedura se můžete dozvědět zde ...

Po skončení projektu předkládají příjemci závěrečnou zprávu, u víceletých projektů je předkládána průběžná zpráva. Na jejím základě jsou přiděleny další alokované prostředky.


 

Minulé ročníky

14. ROČNÍK          13. ROČNÍK          12. ROČNÍK          11. ROČNÍK          10. ROČNÍK