Otevřená grantová řízení

 
 
granty_poster.png

Každoročně v červnu Nadace vyhlašuje výběrové řízení, kterého se mohou zúčastnit pouze instituce z České republiky podle daných kritérií – grantových pravidel – Nadace. Nezávislá hodnotící komise usiluje především o tematickou rozmanitost vyhlašovaných oblastí. Prostředky na projekty tvoří výnosy z investovaného nadačního kapitálu, které z velké části tvoří prostředky získané v obou etapách z Nadačního investičního fondu, podpora od dárců či z vlastních zdrojů. Každým rokem se procentuální zastoupení jednotlivých složek určených na projekty mění.

Tematicky mohou podpořené aktivity obsáhnout libovolnou oblast ekonomického výzkumu a vzdělávání např. mikro a makroekonomie, Česká republika a EU, finanční a kapitálové trhy, ekonomie trhu práce, sociální politika, veřejné finance, ekonomie práva atd.

Jak probíhá výběrová procedura se můžete dozvědět zde ...

Podpora fyzických osob je od roku 2010 nedílnou součástí otevřeného výběrového řízení.

 

Po skončení projektu předkládají příjemci závěrečnou zprávu, u víceletých projektů je předkládána průběžná zpráva. Na jejím základě jsou přiděleny další alokované prostředky.


 

Minulé ročníky

14. ROČNÍK          13. ROČNÍK          12. ROČNÍK          11. ROČNÍK          10. ROČNÍK