Orgány Nadace

 
 
 

Správní rada

Správní rada je nejvyšším a statutárním orgánem Nadace, který spravuje majetek Nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadace, které nejsou tímto statutem svěřeny do působnosti jinému orgánu Nadace.

 
 

Martin Kálovec (předseda)
The Boston Consulting Group

Michal Kejak (místopředseda)
CERGE-EI

Karel Janeček
RSJ

Olga Lamačková
EY

Kristina Lenkova
Wüstenrot

Marek Mora
ČNB

Jiří Střelický
ČSOB Pojišťovna

David Vávra
OGResearch

 
 

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace.

 
 

David Hajman
ČEZ

Romana Křížová
TradeandFinance.eu

Krešimir Žigić
CERGE-EI

 

 
 
 
 
 
 
 

Poradní sbor

Poradním orgánem správní rady je Poradní sbor. Členy poradního sboru jsou významné osobnosti veřejného, kulturního a vědeckého života.