Orgány Nadace

 
 
 

Správní rada

Správní rada je nejvyšším a statutárním orgánem Nadace, který spravuje majetek Nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadace, které nejsou tímto statutem svěřeny do působnosti jinému orgánu Nadace.

 
 

Jiří Střelický (předseda)
ČSOB Pojišťovna

Krešimir Žigić (místopředseda)
CERGE-EI

Markus H. Hermann
MAROM

Karel Janeček
RSJ

Martin Kálovec
The Boston Consulting Group

Mills Kirin
Advokát (CEE/EU)
Barrister & Solicitor (Austrálie)

Olga Lamačková
Ernst & Young

Zdeněk Tůma
KPMG

 
 

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nadace.

 
 

David Hajman (předseda)
ČEZ

Romana Křížová
TradeandFinance.eu

Libor Němeček
Agrofert

 

 
 
 
 
 
 
 

Poradní sbor

Poradním orgánem správní rady je Poradní sbor. Členy poradního sboru jsou významné osobnosti veřejného, kulturního a vědeckého života.