Týden vědy a techniky
veda2019.PNG


(Již 19. ročník) Týden vědy a techniky (11.– 17. 11. 2019) organizovaný Akademií věd ČR je nejrozsáhlejším vědeckým festivalem v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy... . Přichystáno je opět vice než 500 akcí po celé republice.

Program celého festivalu je k dispozici zde ...

CERGE-EI, společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR pro návštěvníky připravili následující akce.

Admin
2019: The Year of Integrity - konference MuniMUN

Dnes začíná i díky příspěvku naší nadace studentská konference pod názvem 2019: The Year of Integrity organizovaná Masarykovou univerzitou MuniMUN, Brno.

MuniMUN (Model OSN Masarykovy univerzity) je studentský spolek jehož hlavní náplní je pořádání výroční mezinárodní konference simulující reálné zasedání OSN. Během jednoho týdne se účastníci z celého světa promění v delegáty a zástupce jednotlivých států a nevládních organizací a diskutují nad tématy týkající se současného mezinárodního dění. Krom konference se pak MuniMUN věnuje pořádání dalších akcí a přednášek týkajících se činnosti OSN, např. tzv. MiniMUNů - jednodenních akcí sloužících jako příprava pro studenty se zájmem účastnit se Modelů OSN doma i v zahraničí (Zdroj: www.muni.cz).

Admin
Projekt Experti do škol
experti do skol 2019.PNG

Správní rada na svém pátečním zasedání rozhodla podpořit projekt organizovaný Českou společností ekonomickou Experti do škol ve školním roce 2019/2020. Projekt podpořila již v minulosti v rámci výběrového řízení již v roce 2014.

Účelem projektu Experti do škol je seznámit studenty středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.

Admin