NET 2016: Gratulujeme vítězům

Výsledky New Economic Talent 2016, 3. ročníku naší studentské soutěže, jsou tady!

1. místo: Zsofia Komuves, Central European University
práce s názvem: The Effect of Incarceration on Labor Market Outcomes in Hungary

sdílené 2. místo: Barna Elek Szabó, Central European University
práce s názvem: Short-term Trading and Informational Cascades in Financial Market,
a
Michal Šoltés, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity
práce s názvem: Optimal Unemployment Insurance, Distance to Frontier, and Endogenous Growth Model

Více fotografií z finále soutěže můžete nalézt na Flickru.
Více informací o letošním ročníku najdete zde nebo také na stránkách CERGE-EI

Týden vědy a techniky 2016


Týden vědy a techniky (1.– 13. 11. 2016) organizovaný Akademií věd ČR je nejrozsáhlejším vědeckým festivalem v České republice. Přichystáno je vice než 500 akcí po celé republice. Pro více informací navštivte www.tydenvedy.cz

Jaké akce pro vás připravilo CERGE-EI, společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR zjistíte zde ....

NET 2016: Výsledky 1. kola jsou zde!


Do soutěže New Economic Talent 2016 bylo přijato 107 prací ze 48 zemí. Do prvního kola postoupilo 89 prací ze 30 zemí. Hodnotící komise vybrala TOP 12 prací a z ních 5 účastníků, kteří budou prezentovat své práce v Praze v listopadu 2016. Gratulujeme!

 

finalisté The New Economic Talent 2016

Zsofia Komuves, Central European University
Práce s názvem: The Effect of Incarceration on Labor Market Outcomes in Hungary

Levente Lippenszky, Eötvös Loránd University
Práce s názvem:: Inflation Dynamics in New Keynesian Models with Cost Channel

Michal Šoltés, Charles University, Institute of Economic Studies
Práce s názvem:: Optimal Unemployment Insurance, Distance to Frontier, and Endogenous Growth Model

Barna Elek Szabó, Central European University
Práce s názvem: Short-term Trading and Informational Cascades in Financial Markets

Ondřej Tobek, University of Cambridge
Práce s názvem: In Search of Ultimate Low Frequency Liquidity Proxy

Více informací o letošním ročníku najdete zde nebo také na stránkách CERGE-EI

2016 August Teaching Fellows Course

V rámci programu Teaching Fellows přijede letos, konkrétně v srpnu, rekordní počet nových účastníků z Gruzie, Maďarska, Ukrajiny a mnoha dalších zemí do Prahy na letní kurz "2016 August Teaching Fellows Course". Kurz nabízí účastníkům workshopy a skupinové diskuse o moderní výuce ekonomie, aby mohli dlouhodobě pozitivně působit na ekonomickou gramotnost, výuku a informovanost ve svých zemích.

Více informací o programu k dispozici zde nebo na webových stránkách CERGE-EI

CERGE-EI Alumni Award

Nadace měla tu čest a byla sponzorem studentské ceny CERGE-EI Alumni Award, na které byl vyhlášen 2016 CERGE-EI Alumni Hero - absolvent, který v uplynulém roce a půl učinil významný počin pro svou komunitu. Na základě hlasování se jím stal Gurgen Aslanyan. Po ukončení studia na CERGE-EI a po návratu do Arménie Gurgen hrál klíčovou roli při utváření jednoho z nejvlivnějších ekonomických think-tanků v Arménii - Dilijan Research and Training Center při Centrální bance Arménie.

Blahopřejeme nejen Gurgenovi ale i všem sedmi nominovaným absolventům!

Setkání absolventů CERGE-EI

U příležitosti 25. výročí se bude konat v sobotu 28. května 2016 setkání absolventů CERGE-EI

Program:
- Oběd a neformální seminář
- Život po CERGE-EI: diskuse o profesních zkušenostech po ukončení studia
- Síť absolventů CERGE-EI: plány do budoucna

Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se prosím zde do 20. května.

Setkání je sponzorováno naší nadací z daru absolventa CERGE-EI Karla Jandy, jemuž touto cestou děkujeme.

Termín na odevzdání závěrečné zprávy se blíží

Vážení příjemci nadačního příspěvku Nadace CERGE-EI,

blíží se termín pro odevzdání závěrečné zprávy a finančního vyúčtování příspěvku z roku 2014

„Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečné vyhodnocení použití nadačního příspěvku včetně jeho vyúčtování nejpozději do 60 dnů po uplynutí lhůty pro použití nadačního příspěvku dle čl. IV této smlouvy.“

Lhůtu trvání vašeho projektu najdete ve smlouvě čl. IV. Budete-li žádat o prodloužení lhůty z důvodu nevyčerpání prostředků apod., učiňte tak prosím bezodkladně. Žádost zašlete na adresu nadace.

Nedílnou součástí závěrečné zprávy jsou vyplněné finanční tabulky: Annex A s názvem „Vyúčtování osobních nákladů“ a Annex B s názvem „Vyúčtování ostatních nákladů“.

Vyúčtování doložte kopiemi účetních dokladů (např. výdajovými či příjmovými pokladními doklady, paragony, fakturami), výpisy z bankovních účtů k bezhotovostním platbám, kopiemi smluv, výstupy z účetnictví. Vyúčtování musí být podepsáno osobou, která jej zpracovala. Vítanými přílohami jsou výstupy dle účelu projektu např. vydaná publikace, pozvánky a podklady na konference či semináře nebo uveďte ve zprávě odkazy na webové stránky, kde je projekt prezentován.

Vaše Nadace CERGE-EI


3. ročník studentské soutěže NET

Nadace CERGE-EI ve spolupráci s CERGE-EI vyhlašuje 3. ročník soutěže o Nový ekonomický talent – New Economic Talent. Soutěž je otevřena zájemcům bakalářských a magisterských oborů a čerstvým absolventům (do jednoho roku od ukončení studia), kteří se zajímají o současné ekonomické otázky a chtějí lépe pochopit procesy, které „formují svět“.

Vyhlášení 3. ročníku
Call for Papers ke stažení
Plakát NET 2016 ke stažení

Více informací o soutěži naleznete také na stránkách CERGE-EI
www.cerge-ei.cz/talent