Program Teaching Fellows

Program Teaching Fellows je cíleně zaměřen na rozšíření výuky moderní ekonomie na univerzitách střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. 

 
 

Program teaching fellows je určen pro mladé absolventy, kteří se vrátili zpátky domů ze studií na západních univerzitách

Z některých absolventů se stávají akademičtí pracovníci na plný úvazek, někteří učí jen na částečný a při dokončování doktorátu pracují jak v soukromém tak i veřejném sektoru. Program Teaching Fellows si bere za cíl, aby díky stipendiím obdrželi absolventi dostatečný příjem, který jim umožní věnovat se akademické práci naplno. Poskytne jim školení v didaktické technice, aktivní mentoring od členů profesorského sboru na CERGE-EI nebo na ostatních univerzitách partnerských organizací.

Proč je podpora absolventů tak důležitá? 

Ekonomické vzdělávání je bohužel stále jednou z nejméně reformovaných oblastí v postkomunistickém světě. Nechceme situaci paušalizovat, ale profesoři jsou vesměs nemotivovaní, nejsou dostatečně finančně za svou práci ohodnocení a jsou nuceni učit ze zastaralých materiálů. Díky tomu studentům, budoucím voličům a lídrům chybí základní pochopení jak např. funguje volný trh.  Mladí lidé jsou tak ochuzeni o kvalitní vzdělání, které by jim pomohlo lépe pochopit problémy, kterému může čelit nebo již čelí jejich společnost. To následně ztěžuje a brání větší otevřenosti, růstu a prosperitě v této části světa.

Teaching Fellows tak přinášejí závan čerstvého vzduchu do učeben, využívají moderní techniku, a i díky ní studenti snadněji chápou ekonomické procesy. Stavějí tak základ, ze kterého pomalu roste změna.

 

Jak získat Fellowship?

Hlavní kvalifikace pro získání stipendia z Programu Teaching Fellows je nadšení pro vzdělávání budoucích generací.

V Programu pro absolventy jsou dva typy podpory:

(1) Absolvent, který nedávno získal doktorát na západní univerzitě, který je odhodlám k finanční a odborné "oběti" a věnovat se akademické kariéře. Tato podpora mu umožňuje, aby se zaměřil na výuku a současně zůstal v kontaktu s nejnovějším vývojem v jeho oboru.

(2) Postgraduální student nebo čerstvý absolvent na západní univerzitě, kteří chtějí předat své zkušenosti ve své domovské zemi tím, že budou učit na částečný úvazek.

Absolventi první skupiny  jsou podporováni formou tříletých obnovitelných grantů, zatímco druhá skupina je podporována na bázi počtu kurzů. Obě skupiny jsou seznámeny s didaktickou technikou, získávají dohled a mentoring zkušených kolegů a volný přístup k akademickým odborným zdrojům v CERGE-EI.

Pokud jste čerstvý absolvent, máte nadšení a chcete se k nám připojit, sledujte termíny pro podání přihlášek zde nebo nás kontaktujte nás na Teaching.Fellows@cerge-ei.cz.

Přečtěte si také ohlasy absolventů, kteří již fellowship získali a seznam již konaných kurzů