Podporujeme ekonomické vzdělávání
a výzkum již od roku 1991

205.jpg
 

Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu

 
 
 
net.jpg

Soutěž New Economic Talent

Soutěž je otevřena všem studentům bakalářského a magisterského studia jakéhokoliv oboru, kteří se zajímají o současné ekonomické otázky a chtějí lépe pochopit procesy, které “formují svět”. Soutěž je mezinárodní, dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce.  První místo je odměněno peněžitou výhrou ve výši 1000 USD.

Více →

 
granty.jpg

Otevřená grantová řízení

Tematicky mohou podpořené aktivity obsáhnout libovolnou oblast ekonomického výzkumu a vzdělávání např. mikro a makroekonomie, Česká republika a EU, finanční a kapitálové trhy, ekonomie trhu práce, sociální politika, veřejné finance, ekonomie práva atd.

Více →

 
 
 
cerge.jpg

Podpora CERGE-EI

Mezi nejčastější formy podpory patří studentská stipendia, studentské zahraniční pobyty, podpora profesorů, podpora Knihovny CERGE-EI, aktivity typu publikační činnosti a další.

Více →

 
pilotprojekty.jpg

Pilotní projekty

V roce 2010 a 2011 jsme poprvé podpořili kromě institucí i jednotlivce – nadějné mladé ekonomy. Reagovali jsme tak na množství dotazů a žádostí o podporu ze strany studentů a mladých akademiků a výzkumníků.

Více →

 

352.jpg
 


Výuka moderní ekonomie na univerzitách

 
 
 
tf1.jpg

Program Teaching Fellows

Nadaci CERGE-EI se ve spolupráci se sesterskou organizací CERGE-EI Foundation podařilo získat finanční prostředky určené pro absolventy, kteří se vrátili ze studií na západních univerzitách zpátky do našeho regionu tzv. „Teaching Fellows”.

Program Teaching Fellows je cíleně zaměřen na rozšíření výuky moderní ekonomie na univerzitách střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu.  Podporuje absolventy, aby mohli dlouhodobě pozitivně působit na ekonomickou gramotnost, výuku a informovanost.

 
tf2.jpg
 

Program byl založen v roce 2007 a od té doby postupně rozšiřuje svůj vliv. Od založení se ho zúčastnilo již 142 000+ studentů ve více než 2 500+ kurzech v 180+ institucích v 25 zemích od Balkánu po Černé moře a střední Asii, například v Arménii, Ázerbájdžánu, České republice, Gruzii, Kyrgyzstánu, Maďarsku, Rusku, Slovensku, Ukrajině a Uzbekistánu.

Více →

 

 

957.jpg
 
 

Výroční zpráva 2018

Vážení přátelé Nadace CERGE-EI,

naše Nadace v minulém roce vstoupila do sedmadvacátého roku své činnosti a ve výroční zprávě, kterou právě držíte v rukou či čtete on-line, shrnujeme přehled všech hlavních aktivit a událostí, které se v uplynulém roce udály. Nastíníme také, co připravujeme pro rok letošní.

Ve spolupráci s CERGE-EI se konal již 4. ročník soutěže New Economic Talent a v rámci programu Teaching Fellows jsme díky nové části programu, tzv. Teaching Development Program, podpořili kromě jednotlivců i tři kurzy: v Petrohradě a v Jekatěrinburgu v Ruské federaci a v Shkoderu v Albánii. Chcete-li se dozvědět více, zalistujte v naší výroční zprávě.

Na závěr bychom rádi vyjádřili velký dík členům správní rady, kteří již v novém funkčním období (2019–2023) nepokračují: Markusi Hermannovi, Millsi Kirinovi, Zdeňku Tůmovi a Krešimiru Žigićovi. Dík patří také našim dárcům a příznivcům. Jejich štědrá pomoc nám v roce 2018 umožnila plnit vytyčené úkoly a pokračovat v našem poslání – podpoře ekonomického vzdělání a výzkumu.

Praha, duben 2019

 

Jiří Střelický                                        Martin Kálovec
předseda správní rady předseda správní rady
do 2. 2. 2019 od 2. 2. 2019